PopArt Portreti
 
Foto natuknice
Primjeri fotografija za najbolje rezultate. Da!

Odabir dobrih fotografija za izradu Vaše narudžbe je jedan od najvažnijih procesa. Ako pošaljete dobru fotografiju finalni proizvod će biti bolji, pa obratite pozornost na slijedeće natuknice koje će vam olakšati odabir.

Primjer - kako da!

Idealna fotografija je portret osobe, kućnog ljubimca ili bilo koji izbliza fotografirani objekt. Fotografije koje najbolje odgovaraju imaju slijedeće karakteristike:

- Dobro osvjetljenje. Bolje je kada svjetlo pada iza fotografa i osvjetljuje osobu, tako da je osvjetljen jednoliko. Pokušajte izbjeći tamne sjene na licima osoba.

- Dobar kontrast i svjetlost. Fotografija nebi trebala biti podeksponirana (pretamna) ili preeksponirana (presvijetla ili prebijela).

- Oštrina. Dobre fotografije su oštre i fokusirane, na mutnim fotografijama teško vidimo detalje koji su neophodni za portret visoke kvalitete.

 

Fotografije kakve treba izbjegavati! Ne!

Primjer - kako ne!

Vrlo je teško vidjeti prave detalje u ovim fotografijama. Ako su mutne, tamne ili slikane iz daljine, iako se čine lijepima i vežu Vas uspomene, naši dizajneri neće moći izvući bitne detalje. Takve fotografije možemo iskoristiti za portret sa punim krajolikom, ali ih ne možemo koristiti za close-up portret.

na vrh